top of page

פסקי דין ואירועים משפטיים

משפט ציבורי ומסחרי

להלן רשימה חלקית ביותר של פסקי דין ואירועים משפטיים שטופלו על ידי צוות המשרד במרוצת השנים

על מנת לשקם בור בחלקת גרונפלד שנגרם במהלך בנייה בסמוך לה, העותרת ביקשה ליצור בממקום מטמנת פסולת יבשה. בית המשפט דחה את העתירה. 
 
בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע כי על המערערים לקיים מיד את צו ההריסה שהוטל עליהם בערכאות הקודמות אליהם פנו. 
 
העתירה הוגשה בשל הצבעת חברי סיעת המפלגה בכנסת בקריאה טרומית בעד החוק לפיזור הכנסת, ללא הצבעה סדורה לפני כן במרכז המפלגה. העתירה נדחתה לאחר שהוכח כי לא היה פסול בהתנהלות חברי הסיעה, בינהם יו"ר המפלגה, אהוד ברק, לקוח המשרד.
 
בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לדחיית המועד להגשת ערעור הבחירות, ובכך למעשה ביטל את האפשרות להגשת ערעור על בחירתו של לקוח המשרד אריק חדד לראש עיריית קריית עקרון. 
 
בתביעה ייצוגית בה הואשמו הנתבעים  בהטעיית הצרכן, הפרת הסכם, הפרת חובה חקוקה, רשלנות ועשיית עושר ולא במשפט, הגיעו הצדדים לפשרה (שאושרה ע"י בית המשפט) לפיה יגזר על הנתבעים לתרום מוצרים לבית אבות ולשלם את הוצאות המשפט בלבד. זאת לאחר שהוכיחה ההגנה כי לא ברור באיזו כמות של המוצרים היה קיים חומר אסור, כי קיים קושי מצד הצרכנים להוכיח כי צרכו את המוצר וכן כי אחריותם של הנתבעים למחדל אינה ברורה. 
 
בית המשפט המחוזי קבע כי הסכם העבודה של התובע עם הנתבעת לא השתכלל לכדי חוזה מחייב ועל כן העתירה נדחתה.  

 

 

בית משפט השלום ראשל"צ פסק כי הנתבעים ישלמו לתובע סכום של 319,366 ₪, הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד וכן 40,660 ₪ בגין הטענות על פלישת הנתבעים לקרקעות התובע, חריגת הראשונים מהיקף החפירה ושיווק החול שהותר להם וכפיצוי על הנזקים שנגרמו לתובע בעקבות כך. בנוסף, נתן ביה"מ צווי מניעה לביצוע עבודות חציבה או הוצאת חול מהחלקה בה מדובר בתביעה, לבצע שינויין במבנה, לעבור בחלקה המדוברת ולמכור או לשנות את מיקומו או מצב הזכויות בחול של החלקה. 
 
בית המשפט המחוזי בת"א קיבל את הערעור של מרסל וסרינה יצחק על החלטת בי"מ השלום בת"א שדחתה את תביעם על הסף, וקבע כי יש להחזיר את התיק לביה"מ לקבלת כל ראיות הצדדים לדיון בתובענה לגופה.  
 
בית המשפט המחוזי בי-ם לערעורים אזרחיים דחה את ערעורו של רחים יעקוביאן ממרחביה נכסים תיווך נדל"ן על פסק הדין של בי"מ השלום בי-ם שדחה את תביעתו של המערער לדמי תיווך. בנוסף פסק ביה"מ כי על המערער לשאת בהוצאות המשיבים.
 
בית משפט השלום קבע כי אין חוב פתוח כלפי התובעת וכי עליה לשלם לנתבעת הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד. 

 

 

בית משפט השלום בחיפה פסק לטובת פטרו ופלורנצה קפל ודחה את תביעת המבקשים, בנק הפועלים בע"מ, מפאת התיישנות.
 
בית המשפט המחוזי בירושלים קיבלת את עתירת מוניות אייל בע"מ, שהוגשה באמצעות המשרד, לפיה הרישיון להפעלת קו השירות המדובר צריך להנתן לאחר עריכת הליך תחרותי. 
 
המשרד ייצג את מוניות טקסי המרכז בע"מ, החברה שלה ניתן הרישיון להפעלת קו נתניה- ת"א, והצליח להביא לדחיית עתירת חברת המוניות המתחרה. בנוסף, חוייבה המערערת בהוצאת ההליך של המשיבה בסך 50,000 ש"ח. 

 

 

  • ש. כהן הנדסה בע"מ נ' עמיגור ניהול נכסים בע"מ- נדחה ערעור נוסף בתביעה בסכום 1.7 מיליון ש"ח.  

 

 
 

 

 
bottom of page