top of page

פסקי דין ואירועים משפטיים

דיני משפחה, ירושה ומעמד אישי

להלן רשימה חלקית ביותר של פסקי דין ואירועים משפטיים שטופלו על ידי צוות המשרד במרוצת השנים

התובע וגרושתו הלוו במהלך נישואיהם כסף לאם הגרושה. אם הגרושה, נתבעה עבור חלקו של הבעל לשעבר בהלוואה. בית המשפט פסק לטובת הגרוש לקבלת החזר הכספים. 
 
בית משפט לענייני משפחה בת"א פסק לאשר את הבקשה להעביר את האפוטרופסיות על האם מחברת "שי" אפוטרופסות לטיפול בחסויים  אל הבן המטפל בה. 
 
בית משפט לענייני משפחה מחוז ת"א נעתר לבקשת החסוי ומינה אותו כאפוטרופוס נוסף על גוף ורכוש הקטינה.

 

בית משפט השלום פסק כי על הנתבעת לשלם סך של 197,000 ש"ח וכן הוצאות משפט לתובע על הנזק שנגרם לו כתוצאה מהאלימות שהפעיל נגדו שוטר בעת פינוי עמונה. 

 

בנוסף טיפל המשרד בהסכמי גירושין, הסכמי ממון וכדומה שלא מן הראוי לפרסם על גבי דפי האינטרנט מפאת פרטיות הלקוחות. 

 

 

bottom of page