top of page

פסקי דין ואירועים משפטיים

נזיקין ולשון הרע 

להלן רשימה חלקית ביותר של פסקי דין ואירועים משפטיים שטופלו על ידי צוות המשרד במרוצת השנים

בית משפט המחוזי פסק כי על הנתבעים לשלם לתובעים סך של מעל חמישה מיליון ש"ח ובנוסף שכ"ט עורך דין בגין קיצור תוחלת חיים, בגין סבל וכאב ובגין השנים האבודות כמו גם לכיסוי הוצאות קבורה ואבל, הוצאות רפואיות של הורי המנוחות, הוצאות טיסה ושהייה בארץ של הורי המנוחות, פיצוי להורי המנוחות שסבלו מנזק נפשי כתוצאה מפגיעה ביכולת התשכרותם. 
 
בית המשפט המחוזי פסק כי על הנתבעים לשלם לתובעים רבע מיליון ש"ח וכן הוצאות משפט בגין גרימת צער להורי המנוח ופגיעה בשמו הטוב באמצעות כתבה שייחסה את חטיפת המנוח למעורבותו בעסקת סמים. 
 
בית משפט השלום קבע כי על הנתבעים לשלם לתובעים סך של חמישים אלף ש"ח וכן הוצאות משפט בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם מפרסום כתבה בה נרמז כי אחיינם של התובעים טבע כתוצאה מרשלנותם.

 

בית משפט השלום פסק כי על הנתבעת לשלם סך של 197,000 ש"ח וכן הוצאות משפט לתובע על הנזק שנגרם לו כתוצאה מהאלימות שהפעיל נגדו שוטר בעת פינוי עמונה. 
 
בתביעה נגד האנס ומשרד החינוך פסקה כבוד השופטת דליה גנות פיצויים לקורבן בסך כ-300,00 ש"ח בגין הפסדי העבר, הפסד כושר השכרות בעתיד והפסד פנסיה בעתיד. זאת לאחר שמשרד עו"ד חיים כהן הצליח להוכיח את מידת הנזק לטווח הארוך שנגרמה לקורבן כתוצאה מהמעשים.
 
בית משפט השלום בכפ"ס קיבל את תביעתה של שחם הנדסה וחייב את עורקים נדל"ן והשקעות לשלם 152,215 ₪ שכר טרחה על תכנון הבניין בצירוף הפרשי ריבית והצמדה וכן הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד. בנוסף, דחה ביה"מ את תביעתה של עורקים נ' שחם וחייב אותה לשלם את הוצאות המשפט ושכ"ט עורך הדין לשני התיקים  בסכום של כ-90,000 נוספים. הערעור על פסקי דין אלו נדחה על ידי בית המשפט המחוזי.

 

בית משפט השלום פסק כי על הנתבעת לשלם סך של 28,000 ש"ח וכן הוצאות משפט לתובע על הנזק שנגרם לו כתוצאה מהאלימות שהופעלה נגדו על ידי שוטר במהלך פינוי עמונה.
 
בית משפט השלום פסק כי על הנתבעת לשלם סך של 273,370 ש"ח וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע בתאונת דרכים.
 
בית משפט השלום קבע כי על הנתבע לשלם לתובע סך של 11,500 ש"ח בגין נזקי גוף שנגרמו לו כתוצאה מתאונת דרכים
 

 

 

bottom of page