top of page

פסקי דין ואירועים משפטיים

בוררויות

להלן רשימה חלקית ביותר של פסקי דין ואירועים משפטיים שטופלו על ידי צוות המשרד במרוצת השנים

עו"ד נטלי איסחקוב ממשרד עו"ד חיים כהן הצליחה להביא לזיכויו של הנאשם מעברת הקמת תחנת מוניות שלא לפי תנאי הרישיון, מפאת חמת הספק. 
 

 

 

bottom of page