top of page

פסקי דין ואירועים משפטיים

דיני עבודה

להלן רשימה חלקית ביותר של פסקי דין ואירועים משפטיים שטופלו על ידי צוות המשרד במרוצת השנים

הנאשם זוכה מחמת הספק מפני שלא הוכח כי זומן לחקירה בעניינו.
בית הדין האזורי לעבודה פסק כפשרה לחייב את הנתבעת לשלם 107,000 ₪ פיצויי פיטורין , 45,000 ₪ בגין עגמת נפש וכן 38,000 ₪ השתתפות בשכר טרחת העו"ד כהשתתפות בהוצאות המשפט של התובע. הנתבעת תשחרר לטובת התובע את כל קופות הגמל, נשוא התביעה. 
 
בית הדין לעבודה דחה תביעת עובד בחברה לאוטומציה במינהל להכיר בו כעובד העירייה. מאחר והעירייה הוציאה את שירותי המחשוב לחברה ומאחר ולא נמצא כי מהלך זה נעשה על מנת להתחמק מהסכם קיבוצי, מדובר במיקור חוץ אמיתי שנעשה משיקולים ענייניים. 

 

בית הדין האזורי לעבודה קיבל את תביעת לקוח המשרד, לפיה פוטר שלא כדין מעבודתו כמורה בגימנסית גן נחום בראשון לציון, ופסק לטובתו פיצויים בגובה כ-80,000 ש"ח וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 
 
בית הדין האזורי לעבודה בת"א דחה את תביעתו של רומן גליזר, שפוטר מעבודתו בבית הספר המרכזי למלונאות בע"מ ועתר לביה"ד בבקשה לקבל פיצויי פיטורים מוגדלים.  ביה"ד קיבל את עמדת ההגנה לפיה התובע זכאי לפיצויים ע"פ ההסכם הקיבוצי בענף המלונאות והסכין כי התובע קיבל לידיו את הסכום שבשיק ולכן הנתבעת לא נותרה חייבת לתובע יתרה. בנוסף, חויב התובע בהוצאות המשפט ובשכ"ט לעו"ד מטעם ההגנה. 

 

bottom of page